Hoppy Hog Pulp Milkshake IPA (IPA - Milkshake) 5.5% 25 IBU 0.5 л

Hoppy Hog Pulp Milkshake IPA (IPA - Milkshake) 5.5% 25 IBU 0.5 л

95 грн