Hoppy Hog Pulp Milkshake IPA (IPA - Milkshake) 5.5% 25 IBU 1 л

Hoppy Hog Pulp Milkshake IPA (IPA - Milkshake) 5.5% 25 IBU 1 л

180 грн